CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

1. Phạm vi áp dụng

Khu vực TPHCM

2. Thời gian đặt hàng và nhận hàng

Thời gian đặt hàng từ 8h30 –17h30.

  • Giao trong vòng 30 phút hoặc theo yêu cầu (thời gian giao hàng tính từ siêu thị có hàng gần nhất với nơi yêu cầu giao với khoảng cách là 5 km).
  • Giao hàng trong 1 tiếng (khoảng cách 10 km).
  • Giao hàng trong 2 tiếng (khoảng cách từ 10 km đến 20 km).

Thời gian đặt hàng từ 17h30 – 8h30 sáng hôm sau: Giao trước 9 giờ sáng hôm sau hoặc theo yêu cầu.